web design templates
Mobirise

VÅR VISJON

Vår visjon er et skadefritt hverdag. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss kommer hele hjem til sine kjære hver dag.
Vi i  Pioner Entreprenør har derfor våre HMS-mål over de økonomiske målene.

Den Nyskapende Nybygger

Pioner Entreprenør har som visjon å bli  Norges ledende entreprenører .
Selskapet utfører alle typer grunn og utomhus arbeid, VA og vei arbeid, riving og andre typer anleggstjenester .

Vi satser stort på bred kompetanse internt, og har hele tiden høyt fokus på at våre ansatte får faglig påfyll i sine respektive felt.

For å kunne betjene det store spekteret av oppgaver vi ønsker, er vi selvfølgelig avhengig av å ha utstyret i orden. Vi evaluerer stadig vår maskinpark for å bedømme om den yter tilfredsstillende i forhold til de krav vi og våre kunder stiller til det ferdige produktet. Vi utvider kapasiteten ved behov og har alltid det nyskapende med oss. 

Strenge krav


Vi stiller alltid strenge krav til personlig verneutstyr.
I Pioner Entreprenør er det krav til bruk av synlighetstøy, hjelm med hørselvern, beskyttelsesbriller, kuttsikre hansker og vernesko. Enkelte arbeidsoperasjoner krever verneutstyr utover dette. 

Våre beste byggverk og resultater skaper vi i samspill med våre kunder og leverandører. Verdiene våre danner grunnlaget for hvordan vi jobber hver eneste dag.

Samfunnsansvar på områder som HMS, miljø, etikk og antikorrupsjon er integrert i eierstyringen gjennom mål og strategier, og er forankret i konsernledelse og styre.

Vi opererer i bransje som i utgangspunktet har høy etisk standard. Samtidig vet vi at både samfunnet og bransjen utfordres av useriøse aktører, sosial dumping, økonomiske misligheter og uansvarlig HMS-praksis . Pioner Entreprenør stiller høye krav til både kunder og leverandører. Vi har bla implementert flere prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin daglige drift.

Resultatet av alt dette er effektiv drift og økt verdiskaping.

© 2018 Pioner Entreprenør AS | +47 40 64 7777 | post@pioner.as | Falkenborgvegen 9. 7044 Trondheim |
www.pioner.as
 All Rights Reserved